โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-26 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางสาวมัลลิกา วรรณประภา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปี 2561 และ 2562 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางสาวปทุมพร กรสุทธิโสภณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000