การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) โดยชุด Flying Inspection Team : FIT

 ด่านตรวจประมงตรัง

การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) โดยชุด Flying Inspection Team : FIT 

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-02-15  |   ข่าววันที่: 2021-02-15 |  อ่าน: 211 ครั้ง
 

        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายภาสกร นบนอบ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ตรัง ให้การต้อนรับนาวาเอกชาติสยาม ชัยชูโชค หัวหน้าชุด Flying Inspection Team : FIT พร้อมคณะ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือถนอมวงศ์ ท่าเทียบเรือ หจก.ว.สุภาพร กันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (1,017)  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564.. (925) ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564.. (683) ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564.. (625) ประชุมชุดสหวิชา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564.. (458) ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 5/2564 .. (426) ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564.. (391) รัชกาลที่10.. (349) ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง .. (343) ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง .. (343)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110