หัวหน้าด่านฯ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ด่านตรวจประมงตรัง


หัวหน้าด่านฯ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 



วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง บรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางทะเล แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 9 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 ราย ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเล การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรทางทะเล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ