ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่จังหวัดตรัง

 ด่านตรวจประมงตรัง


ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่จังหวัดตรัง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายอานันต์ อัลมาตร์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อตรวจเยี่ยม และตรวจการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรือประมงไทย ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง จังหวัดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ