ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2/2565

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) อ.ละงู จ.สตูล โดยมีนายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กรมประมงกำหนดไว้เพื่อพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการรายบุคคลในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2/2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    159   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    146  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    101  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    94  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    92  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    88  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    76  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ลงพื้นที่จังหวัดต...  75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ