บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจน

 ด่านตรวจประมงตรัง


บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนของสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการการทำประมงอย่างถูกวิธี กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดการประมง? พ.ศ. 2558 และการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการทำการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพทางการประมงให้แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ความยากจน TPMAP ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    202   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    162  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    132  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    127  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    114  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    111  ให้การต้อนรับ นาวาเอกจงเจริญ แจ้งจุล รอง ผอ.กองสื่อสาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่...  98  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   92  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    88  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ