ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

 ด่านตรวจประมงตรัง


ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ จังหวัดตรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 มีเรือแจ้งออก 337 เที่ยว เรือแจ้งเข้า 340 เที่ยว รวม 677 เที่ยว ออกตรวจเรือประมงตามที่ระบบสั่งตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ จำนวน 148 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเรือที่สั่งตรวจ และคิดเป็นร้อยละ 21.87 เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวเรือที่แจ้งเข้าออก และมีปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง จำนวน 4,201.72 ตัน ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    132   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    124  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   113  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง ส...  93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    82  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    73  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    71  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ