ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน เมษายน 2565 

 ด่านตรวจประมงตรัง


ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน เมษายน 2565  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ จังหวัดตรัง มีเรือแจ้งออก 390 เที่ยว เรือแจ้งเข้า 370 เที่ยว รวม 760 เที่ยว ออกตรวจเรือประมงตามที่ระบบสั่งตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ จำนวน 157 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเรือที่สั่งตรวจ และคิดเป็นร้อยละ 20.66 เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวเรือที่แจ้งเข้าออก ผลการปฏิบัติงานไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    170   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    135  ตรวจสอบ เฝ้าระวัง การทำประมงโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายใต้คณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ   102  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    100  ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเหตุอื่นบนเรือประม...  96  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    93  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    88  ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   84  รายงานประจำปี 2564 ด่านตรวจประมงตรัง   83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ