ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ

 ด่านตรวจประมงตรัง


ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ " กรมประมง ?? ร่วมพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 "

ยกเลิกการใช้สำเนาในการติดต่อราชการ ????

?? สำเนาบัตรประชาชน

?? สำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน

โดยใช้แค่

???????? บัตรประชาชน ???????? ใบเดียว ในการขอรับบริการต่าง ๆ ด้านประมง

**หมายเหตุ ยกเว้นกรณีมอบอำนาจ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    202   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    157  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    132  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    126  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    111  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    108  ให้การต้อนรับ นาวาเอกจงเจริญ แจ้งจุล รอง ผอ.กองสื่อสาร กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่...  98  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง   90  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    85  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด่านตรวจประมงตรัง    81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ