ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 

 ด่านตรวจประมงตรัง


ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564     เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ จังหวัดตรัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 มีเรือแจ้งออก 386 เที่ยว เรือแจ้งเข้า 420 เที่ยว รวม 806 เที่ยว ออกตรวจเรือประมงตามที่ระบบสั่งตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ จำนวน 276 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเรือที่สั่งตรวจ และคิดเป็นร้อยละ 34.25 เมื่อเทียบกับจำนวนเที่ยวเรือที่แจ้งเข้าออกและมีปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง จำนวน 4,581.41 ตัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใต้ระบบ Application Line @ ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ