ประชุม ชี้แจงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

 ด่านตรวจประมงตรัง


ประชุม ชี้แจงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ HOT ประชุม ชี้แจงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ..คลิก

วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง ได้จัดประชุม ชี้แจงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการบันทึก น้ำหนักสัตว์น้าขึ้นท่า (LD) การบันทึกน้ำหนักชั่งจริงสัตว์น้ำหน้าท่า (WP) การบันทึกการขนถ่ายสัตว์น้ำ (MCTD) การจัดทำการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD) ในระบบ TFCC ของเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือ ชี้แจงการบันทึกสมุดบันทึกการทำการประมง (Fishing logbook) (ในกรณีเรือขนถ่ายสัตว์น้ำกลางทะเล) การตรวจสอบการลงพิกัดเส้นเขตทะเลชายฝั่งใน GPS ของเรือประมงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการ แพปลา ท่าเทียบเรือ พร้อมรับฟังความคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตรัง

    รายละเอียด 268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110  email  pipotrangdof@gmail.com  โทรศัพท์ 075 252 004  FAX 075 252 004  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6