ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564

 ด่านตรวจประมงตรัง

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564 

ประชุม

 เผยเเพร่: 2021-07-14  |   ข่าววันที่: 2021-07-13 |  อ่าน: 696 ครั้ง
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น.

นายภาสกร นบนอบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดด่านตรวจประมงตรัง ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการายบุคคล รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ราย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (1,034)  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564.. (946) ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564.. (696) ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564.. (642) ประชุมชุดสหวิชา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564.. (477) ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 5/2564 .. (437) ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564.. (413) ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง .. (371) ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง .. (371) รัชกาลที่10.. (349)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110