ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564

 ด่านตรวจประมงตรัง

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564 

ประชุม

 เผยเเพร่: 2021-06-18  |   ข่าววันที่: 2021-06-18 |  อ่าน: 947 ครั้ง
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

นายภาสกร นบนอบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง หัวด่านตรวจประมงตรัง ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัดด่านตรวจประมงตรัง ครั้งที่ 7/2564 ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการายบุคคล รอบการประเมินที่ 2/2564 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) รายละเอียดปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 การพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564 การเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มศจร. 6/1 ติดตามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงตรัง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (1,034)  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 7/2564.. (947) ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564.. (696) ประชุมชุดสหวิชาชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 9/2564.. (642) ประชุมชุดสหวิชา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 8/2564.. (477) ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 ครั้งที่ 5/2564 .. (437) ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 6/2564.. (413) ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง .. (371) ประกาศกําหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ํามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ําบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง .. (371) รัชกาลที่10.. (349)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110