ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มีนาคม 2564 

 ด่านตรวจประมงตรัง


ข้อมูลสถิติการแจ้งเข้าออกเรือประมง ประจำเดือน มีนาคม 2564  ด่านตรวจประมงตรัง ตรวจบูรณาการร่วมกับชุดสหวิชาชีพประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำเดือน มีนาคม 2564 มีเรือแจ้งออก 504 เที่ยว เรือแจ้งเข้า 508 เที่ยว รวม 1,012 เที่ยว ออกตรวจเรือประมงตามที่ระบบสั่งตรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งตรวจ จำนวน 209 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 100 ในเดือนมีนาคม 2564 มีปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง จำนวน 5,355.98 ตัน ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมายประมง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงตรัง

     268/2 ถนน ตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110    pipotrangdof@gmail.com   075 252 004   075 252 004   แฟนเพจ