ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 108 คน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 108 คน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 249 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 108 คน เข้าทัศนศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงประเภทการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้จัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย โดยให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตปลานิลแปลงเพศ การเพาะไรแดง การเพาะปลากัด และการผลิตอาหารปลาเพื่อลดต้นทุน ให้แก่คณะครูและนักเรียนได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา เป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130