วันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อ สร้างอาหารธรรมชาติสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อ สร้างอาหารธรรมชาติสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100 ราย  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-08 |  อ่าน: 207 ครั้ง
 

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ประชุมชี้แจงโครงการ และให้ความรู้ด้านการเตรียมบ่อ สร้างอาหารธรรมชาติสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100 ราย ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นอย่างดี เกษตรกรพร้อมรับปัจจัยในช่วงเดือนมิถุนายน 2564

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130