วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคายเข้ารับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่องมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ มีข้อสั่งการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินงานตามข้อสั่งการตามรายละเอียดที่ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคายเข้ารับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่องมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ มีข้อสั่งการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินงานตามข้อสั่งการตามรายละเอียดที่ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-07  |   ข่าววันที่: 2020-12-07 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองคายเข้ารับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เรื่องมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ มีข้อสั่งการเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินงานตามข้อสั่งการตามรายละเอียดที่ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130