วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายทักษ์ดนัย คำเพราะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม Safety Level รายตรวจติดตามและรายต่ออายุ ในเขตพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พฤศจิกายน 2563 จำนวน 37 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายทักษ์ดนัย คำเพราะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม Safety Level รายตรวจติดตามและรายต่ออายุ ในเขตพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พฤศจิกายน 2563 จำนวน 37 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-10  |   ข่าววันที่: 2020-11-09 |  อ่าน: 200 ครั้ง
 

วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายทักษ์ดนัย คำเพราะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม Safety Level รายตรวจติดตามและรายต่ออายุ ในเขตพื้นที่ อำเภอโพนพิสัย และ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พฤศจิกายน 2563 จำนวน 37 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130