วันจันทร์ ที่ 2 พฤษจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) หน่วยงานความมั่นคง ผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรวบรวมและเพาะพันธุ์ปลายี่สก โดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำโขง ณ บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์ฯ ออกรับซื้อพันธุ์ปลาจากชาวประมงเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และจำหน่ายจ่ายแจกต่อไป ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) หน่วยงานความมั่นคง ผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรวบรวมและเพาะพันธุ์ปลายี่สก โดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำโขง ณ บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์ฯ ออกรับซื้อพันธุ์ปลาจากชาวประมงเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และจำหน่ายจ่ายแจกต่อไป ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-03  |   ข่าววันที่: 2020-11-02 |  อ่าน: 242 ครั้ง
 

วันจันทร์ ที่ 2 พฤษจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) หน่วยงานความมั่นคง ผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อรวบรวมและเพาะพันธุ์ปลายี่สก โดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำโขง ณ บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์ฯ ออกรับซื้อพันธุ์ปลาจากชาวประมงเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และจำหน่ายจ่ายแจกต่อไป ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130