ตรวจสุขภาพปลานิลในกระชังและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขตตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังทุกรายเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ตรวจสุขภาพปลานิลในกระชังและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขตตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังทุกรายเป็นอย่างดี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-09-28  |   ข่าววันที่: 2020-09-28 |  อ่าน: 359 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นายทักษ์ดนัย คำเพราะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพปลานิลในกระชังและเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในเขตตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 10 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังทุกรายเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130