ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-23  |   ข่าววันที่: 2020-07-23 |  อ่าน: 493 ครั้ง
 

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ ทั้งในและนอกภาคเกษตร หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 2 จำนวน 30 รายราย และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 15 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่ ประชาชนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้นำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้คนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ให้มีสัตว์น้ำจืดเพียงพอต่อการบริโภค โดยมีนายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการรวบรวม ลำเลียง ขนส่งลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130