ออกติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนวาปี อำเภอโพนพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 65 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ออกติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนวาปี อำเภอโพนพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 65 ราย  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-09-25  |   ข่าววันที่: 2019-09-20 |  อ่าน: 271 ครั้ง
 

วันที่ 16-20 กันยายน  2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ อำเภอสระใคร อำเภอเฝ้าไร่ อำเภอรัตนวาปี อำเภอโพนพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 65 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรทุกรายเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130