วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้ นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ ตำบลท่ากกแดง ตำบลท่าสะอาด ตำบลหนองทุ่ม และตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 98 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรทุกรายเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้ นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ ตำบลท่ากกแดง ตำบลท่าสะอาด ตำบลหนองทุ่ม และตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 98 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรทุกรายเป็นอย่างดี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-08-09  |   ข่าววันที่: 2019-08-07 |  อ่าน: 246 ครั้ง
 

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้ นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ติดตามประเมินผลผลิตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)ในพื้นที่ ตำบลท่ากกแดง ตำบลท่าสะอาด ตำบลหนองทุ่ม และตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 98 ราย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรทุกรายเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130