“พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


“พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร อีกทั้งเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีฟ้า สีม่วง สีส้ม และมีการแข่งขันกีฬาสากลหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล, การแข่งขันกีฬาสาก และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  242   วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพ...  215  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   192  วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีร...  190  วันที่ 7- 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดฝึก...  157  วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึก...  132  วันที่ 9 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย กลุ่มบร...  128  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   113  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565   108  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2565   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ