“พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

“พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-28  |   ข่าววันที่: 2018-12-26 |  อ่าน: 340 ครั้ง
 

วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “พิรุณเกมส์” ครั้งที่ 3 ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานเครือข่าย 25 หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เห็นความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร อีกทั้งเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีเขียว สีฟ้า สีม่วง สีส้ม และมีการแข่งขันกีฬาสากลหลายชนิด ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอล, การแข่งขันกีฬาสาก และการแข่งขันกีฬาฮาเฮ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130