วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดเน้ำหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประกวดโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่กรมประมง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ภาคเอกชนจังหวัดหนองคายร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ณ ศพก.บ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดเน้ำหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประกวดโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่กรมประมง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ภาคเอกชนจังหวัดหนองคายร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ณ ศพก.บ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-19  |   ข่าววันที่: 2018-07-19 |  อ่าน: 408 ครั้ง
 

วันที่  19 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์จืดเน้ำหนองคาย มอบหมายให้นายภรัณยู  ถมพลกรัง ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประกวดโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่กรมประมง พร้อมทั้งคณะกรรมการโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ภาคเอกชนจังหวัดหนองคายร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ ณ ศพก.บ้านนาพิพาน ต.ปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130