วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย แจกปัจจัยการผลิต ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 25 ราย รายละ 1,000 ตัว พร้อมด้วย สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ เอกสารเผยแพร่ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย แจกปัจจัยการผลิต ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 25 ราย รายละ 1,000 ตัว พร้อมด้วย สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ เอกสารเผยแพร่ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-22  |   ข่าววันที่: 2018-05-22 |  อ่าน: 476 ครั้ง
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย แจกปัจจัยการผลิต ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 25 ราย รายละ 1,000 ตัว พร้อมด้วย สมุดบันทึกการเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ เอกสารเผยแพร่ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  ณ ศูนย์ข้าวชุมชน  ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130