โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี 2561  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-21  |   ข่าววันที่: 2018-03-21 |  อ่าน: 393 ครั้ง
 

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคายและหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย บูรณาการระหว่าง 3 หน่วยงานอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ในหัวข้อ ศาสตร์พระราชา ,การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต และการสร้างผลผลิต/การสร้างรายได้ โดยมีเกษตรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย ณ ศพก.อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,470)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,438) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,552) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,258) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,202) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,081) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,032) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (1,014) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (999) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (995) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (951) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (919) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (913) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (859) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (836) ปลาประจำหน่วยงาน.. (815) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (813) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (802) วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิช.. (770) งบทดลองเดือนมกราคม 2560.. (767)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130