วันที่ 23-25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำห้วยเหว หมู่ 5 บ้านท่าคำรวม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 14 ไร่และหนองปลาแดก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 37 ไร่ เพื่อประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 23-25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำห้วยเหว หมู่ 5 บ้านท่าคำรวม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 14 ไร่และหนองปลาแดก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 37 ไร่ เพื่อประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) วันที่ 23-25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำห้วยเหว หมู่ 5 บ้านท่าคำรวม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 14 ไร่และหนองปลาแดก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 37 ไร่ เพื่อประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)..คลิก

วันที่ 23-25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำห้วยเหว หมู่ 5 บ้านท่าคำรวม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 14 ไร่และหนองปลาแดก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 37 ไร่ เพื่อประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบประมาณ 2566วันที่ 23-25 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมอ่างเก็บน้ำห้วยเหว หมู่ 5 บ้านท่าคำรวม ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พื้นที่ 14 ไร่และหนองปลาแดก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย พื้นที่ 37 ไร่ เพื่อประเมินผลการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ก่อนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำของชุมชน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบประมาณ 2566

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน 6 รุ่น 220 ราย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ... จำนวนผู้อ่าน 259  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 102 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 96 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย (รายละเอียด) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพ... จำนวนผู้อ่าน 86 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2565  จำนวนผู้อ่าน 85 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 77 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69/2565  จำนวนผู้อ่าน 76 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ปีงบประมาณ 2566  วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร... จำนวนผู้อ่าน 76 โครงการ  โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 75 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึ... จำนวนผู้อ่าน 70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

    รายละเอียด 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130    email  nongkhaifish@hotmail.com  โทรศัพท์ โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885  FAX โทรสาร. 042452050  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6