วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 300,000 ตัว ณ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน บ้านบางกอกน้อย หมู่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 300,000 ตัว ณ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน บ้านบางกอกน้อย หมู่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาตะเพียนขาว จำนวน 300,000 ตัว ณ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน บ้านบางกอกน้อย หมู่ 4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ...  201   นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  141  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  137  วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย สนับสนุ...  101  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   99  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60/2565   98  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66/2565   91  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2565   82  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565   81  วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ