วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติให้ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติให้ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย

สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ ในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ระดับจังหวัด เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ฟื้นฟู และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไว้เป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากธรรมชาติให้ประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ มีนายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล ประมงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับอำเภอปากคาด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาดง และชุมชนตำบลนาดง โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว รวมเป็นจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว ณ แหล่งน้ำห้วยมะยม หมู่ที่ 8 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ...  199   นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  139  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  134  วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย สนับสนุ...  98  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   97  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60/2565   96  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66/2565   89  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2565   81  วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่...  78  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ