วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ให้ความรู้ด้านการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาน้ำจืด การจัดการระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ให้ความรู้ด้านการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาน้ำจืด การจัดการระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดเลย วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย ให้ความรู้ด้านการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาน้ำจืด การจัดการระหว่างการเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) หลังได้รับปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภอผาขาว อำเภอภูกระดึง อำเภอนาแห้ว อำเภอท่าลี่ และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 50 ราย ในการติดตามครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประมงอำเภอและผู้รับผิดชอบอำเภอทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ...  199   นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  140  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  136  วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย สนับสนุ...  98  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   97  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60/2565   96  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66/2565   89  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2565   81  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565   79  วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่...  78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ