นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่องความจำเป็นในการ Upskill for Next Normal ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่องความจำเป็นในการ Upskill for Next Normal ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.

นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่องความจำเป็นในการ Upskill for Next Normal ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายเรื่อง HRD เพื่อก้าวสู่ Smart officer รองรับการวางแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายเรื่อง รถไฟลาว - จีน กับโอกาสของไทย จากครัวไทยสู่ครัวโลก และ นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 และ 11 บรรยายเรื่อง BCG Model ความหวังของโลกอนาคต เพื่อการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ...  199   นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  140  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  135  วันที่ 14 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนอคาย สนับสนุ...  98  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   97  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60/2565   96  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66/2565   89  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2565   81  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565   79  วันที่ 14 - 15 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่...  78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ