วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย มอบปัจจัยการผลิต (รายใหม่) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 20 ราย ปัจจัยที่มอบได้แก่ ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร และปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว ในกิจกรรมการมอบปัจจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย มอบปัจจัยการผลิต (รายใหม่) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 20 ราย ปัจจัยที่มอบได้แก่ ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร และปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว ในกิจกรรมการมอบปัจจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย มอบปัจจัยการผลิต (รายใหม่) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอท่าบ่อ อำเภอเมืองหนองคาย และอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จำนวน 20 ราย ปัจจัยที่มอบได้แก่ ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร และปลาตะเพียนขาว ขนาด 5-7 เซนติเมตร รายละ 3,000 ตัว ในกิจกรรมการมอบปัจจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ