วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน หน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับประธานในพิธี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ รุ่นที่ 1 บรรยายภายใต้หัวข้อ

1. โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาภาคเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายพีรพันธ์ คอทอง) ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting

2. การเชื่อมโยงตลาดเกษตรอินทรีย์ โดย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล) ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting

3. โอกาสทางการค้าและการขนส่งสินค้าเกษตร ผ่านรถไฟจีน-ลาว โดย ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ มข.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

4. เขย่าทัศน์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และสร้างสัมมาชีพที่ยั่งยืน โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย

ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ภาคทฤษฎีและรับอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี...  186   วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  160  วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  159  วันที่ 17-18 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมก...  153  วันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่ว...  145  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   123  วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค...  123  วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดห...  122  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   120  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2565   112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      if-nongkhai@hotmail.co.th   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ