วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดหนองคายร่วมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชพลเรือนไทย 1 เมษายน 2565 " 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" ณ หนองไผ่เกี้ย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์ น้ำจำนวน 100,110 ตัว ได้รับการสนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว (ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว, ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 35,000 ตัว, ปลานิลจิตรลดา จำนวน 10,000 ตัว และปลายี่สกไทย จำนวน 5,000 ตัว) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาบึก ขนาด 7-10 นิ้ว จากท่าน ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย จำนวน 110 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดหนองคายร่วมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชพลเรือนไทย 1 เมษายน 2565 " 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" ณ หนองไผ่เกี้ย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์ น้ำจำนวน 100,110 ตัว ได้รับการสนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว (ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว, ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 35,000 ตัว, ปลานิลจิตรลดา จำนวน 10,000 ตัว และปลายี่สกไทย จำนวน 5,000 ตัว) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาบึก ขนาด 7-10 นิ้ว จากท่าน ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย จำนวน 110 ตัว วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดหนองคายร่วมจัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชพลเรือนไทย 1 เมษายน 2565 " 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" ณ หนองไผ่เกี้ย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์ น้ำจำนวน 100,110 ตัว ได้รับการสนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว (ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50,000 ตัว, ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 35,000 ตัว, ปลานิลจิตรลดา จำนวน 10,000 ตัว และปลายี่สกไทย จำนวน 5,000 ตัว) นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาบึก ขนาด 7-10 นิ้ว จากท่าน ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง จังหวัดหนองคาย จำนวน 110 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  136   งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   110  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   103  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดหนองคาย ร่วม...  99  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  94  นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  89  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2565   80  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2565   73  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   73  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2565   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ