วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เกษตรจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายด่านศุลกากรหนองคาย พาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และคณะ โดยมี ผู้แทนด่านศุลกากรหนองคาย หัวหน้าด่านพืชหนองคาย ผู้แทนประมงจังหวัด ประธาน AIC จังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากสปป.ลาว และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงการค้า การขนส่ง สินค้าเกษตรที่ นำเข้า-ส่งออก ทางรางรถไฟระหว่างประเทศ กับ สปป.ลาว รวมถึงปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้า ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ปศุสัตว์ ประมง ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนขาออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เกษตรจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายด่านศุลกากรหนองคาย พาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และคณะ โดยมี ผู้แทนด่านศุลกากรหนองคาย หัวหน้าด่านพืชหนองคาย ผู้แทนประมงจังหวัด ประธาน AIC จังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากสปป.ลาว และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงการค้า การขนส่ง สินค้าเกษตรที่ นำเข้า-ส่งออก ทางรางรถไฟระหว่างประเทศ กับ สปป.ลาว รวมถึงปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้า ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ปศุสัตว์ ประมง ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนขาออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เกษตรจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนายด่านศุลกากรหนองคาย พาณิชย์จังหวัดหนองคาย ได้ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 และคณะ โดยมี ผู้แทนด่านศุลกากรหนองคาย หัวหน้าด่านพืชหนองคาย ผู้แทนประมงจังหวัด ประธาน AIC จังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากสปป.ลาว และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงการค้า การขนส่ง สินค้าเกษตรที่ นำเข้า-ส่งออก ทางรางรถไฟระหว่างประเทศ กับ สปป.ลาว รวมถึงปัญหาอุปสรรคการขนส่งสินค้า ของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ปศุสัตว์ ประมง ณ ห้องประชุมด่านพรมแดนขาออก ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 มกราคม 2565 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี...  185   วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  172  วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  160  วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  157  วันที่ 17-18 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมก...  152  วันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่ว...  143  วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค...  122  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   122  วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดห...  121  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   118


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      if-nongkhai@hotmail.co.th   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ