วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลหนองนางปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 260,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยกรมประมง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลหนองนางปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 260,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยกรมประมง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-04  |   ข่าววันที่: 2021-09-03 |  อ่าน: 52 ครั้ง
 

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลหนองนางปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 260,000 ตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษานิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารที่ยั่งยืน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยกรมประมง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130