วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย จัดการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุก ในหัวข้อ “การเลี้ยงและการดูแลปลาดุกเพื่อจำหน่าย” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 รุ่น จำนวน 30 คน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย จัดการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุก ในหัวข้อ “การเลี้ยงและการดูแลปลาดุกเพื่อจำหน่าย” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 รุ่น จำนวน 30 คน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-22  |   ข่าววันที่: 2021-07-22 |  อ่าน: 97 ครั้ง
 

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย จัดการฝึกอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุก ในหัวข้อ “การเลี้ยงและการดูแลปลาดุกเพื่อจำหน่าย” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 รุ่น จำนวน 30 คน เพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพเกษตรกรได้ มีความรู้ในการเลี้ยงปลาดุกอย่างถูกต้องและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ในการอบรมได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130