ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่อำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 67 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่อำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 67 ราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-19  |   ข่าววันที่: 2021-07-16 |  อ่าน: 88 ครั้ง
 

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในพื้นที่อำเภอศรีวิไล อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 67 ราย ปัจจัยที่มอบได้แก่ ปลานิลขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,600 ตัว อาหารปลากินพืช 18% โปรตีน รายละ 1 กระสอบ อาหารปลากินพืช 15.5% โปรตีน รายละ 1 กระสอบ มูลไก่อัดเม็ด รายละ 30 กิโลกรัม ในการมอบปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130