วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลานิลในบ่อดิน จำนวน 100 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตอำเภอท่าบ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลานิลในบ่อดิน จำนวน 100 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตอำเภอท่าบ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-15  |   ข่าววันที่: 2021-07-13 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ 1. อาหารปลากินพืชโปรตีนไม่น้อยกว่า 18% รายละ 2 กระสอบ 2. อาหารปลากินพืชโปรตีนไม่น้อยกว่า 15.5% รายละ 4 กระสอบ 3. มูลไก่อัดเม็ด รายละ 2 กระสอบ 4. ปูนขาว รายละ 60 กิโลกรัม 5. ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,500 ตัว 6. ปลานิลจิตรลดา ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,500 ตัว แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวร่วมกับปลานิลในบ่อดิน จำนวน 100 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรในเขตอำเภอท่าบ่อ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในการมอบปัจจัยการผลิตในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรทุกรายเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130