วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม GAP กรมประมง ปลานิลและปลานิลกระชัง จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 11 ฟาร์ม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม GAP กรมประมง ปลานิลและปลานิลกระชัง จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 11 ฟาร์ม 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-24  |   ข่าววันที่: 2021-06-23 |  อ่าน: 85 ครั้ง
 

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตาม GAP กรมประมง ปลานิลและปลานิลกระชัง ตำบลหินโงม ปลานิลบ่อดิน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลปะโค และตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น 11 ฟาร์ม ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130