อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 5 จำนวน 34 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 5 จำนวน 34 ราย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-16  |   ข่าววันที่: 2021-06-16 |  อ่าน: 139 ครั้ง
 

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 5 จำนวน 34 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ภาคบรรยายและปฏิบัติในหัวข้อ 1. หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 2. การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ 3. การอนุบาล (การเตรียมบ่อการสร้างอาหารธรรมชาติ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ) 4. การผลิตปลานิลแปลงเพศ 5. คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6. การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 7. การผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบลดต้นทุน 8. การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และโรคสัตว์น้ำ 9. การรวบรวม การบรรจุ และการลำเลียง พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลายี่สกเทศ ขนาด 3-5 เซ็นติเมตร รายละ 2,000 ตัว รวม 68,000 ตัว ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรทุกคนเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130