วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ปลานิล กระชัง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จำนวน 3 ราย และบ่อดิน ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลเวียงคุก และตำบลปะโค อำเภอเมือง จีงหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย รวม 6 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ปลานิล กระชัง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จำนวน 3 ราย และบ่อดิน ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลเวียงคุก และตำบลปะโค อำเภอเมือง จีงหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย รวม 6 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-01  |   ข่าววันที่: 2021-05-28 |  อ่าน: 153 ครั้ง
 

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อตรวจติดตามมาตรฐาน GAP กรมประมง ปลานิล กระชัง ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จำนวน 3 ราย และบ่อดิน ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลเวียงคุก และตำบลปะโค อำเภอเมือง จีงหวัดหนองคาย จำนวน 3 ราย รวม 6 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130