วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม Safety level รายต่ออายุ ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จำนวน 8 ราย อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย อำเภอเมือง จำนวน 3 ราย และ อำเภอโพนพิสัย จำนวน 8 ราย รวม 24 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม Safety level รายต่ออายุ ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จำนวน 8 ราย อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย อำเภอเมือง จำนวน 3 ราย และ อำเภอโพนพิสัย จำนวน 8 ราย รวม 24 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |   ข่าววันที่: 2021-05-21 |  อ่าน: 96 ครั้ง
 

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ออกพื้นที่เพื่อเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม Safety level รายต่ออายุ ในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จำนวน 8 ราย อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย อำเภอเมือง จำนวน 3 ราย และ อำเภอโพนพิสัย จำนวน 8 ราย รวม 24 ราย ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130