ที่ตั้งสำนักงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


ที่ตั้งสำนักงาน 

ที่ตั้งสำนักงาน


               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ตั้งอยู่บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งจังหวัดหนองคายประมาณ 52 กิโลเมตรห่างจากที่ตั้งอำเภอศรีเชียงใหม่ 6 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งอำเภอท่าบ่อ 9 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 148 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (เป็นพื้นที่ของสวนมีนกร 26 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา) 
 

ทิศเหนือ ติดบ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่

 ทิศใต้ ติดบ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ

 ทิศตะวันออก ติดแม่น้ำโขง

 ทิศตะวันตก ติดหนองฤกษ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  213   วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  183  วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดห...  171  วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีร...  156  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   155  วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค...  155  ในห้วงเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื...  133  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  132  วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบ...  130  วันที่ 7- 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดฝึก...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      if-nongkhai@hotmail.co.th   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ