ที่ตั้งสำนักงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


ที่ตั้งสำนักงาน 

ที่ตั้งสำนักงาน


               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ตั้งอยู่บ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ตั้งจังหวัดหนองคายประมาณ 52 กิโลเมตรห่างจากที่ตั้งอำเภอศรีเชียงใหม่ 6 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งอำเภอท่าบ่อ 9 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 148 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (เป็นพื้นที่ของสวนมีนกร 26 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา) 
 

ทิศเหนือ ติดบ้านหัวทราย ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่

 ทิศใต้ ติดบ้านกองนาง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ

 ทิศตะวันออก ติดแม่น้ำโขง

 ทิศตะวันตก ติดหนองฤกษ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ...  230   ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565   87  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน...  85  วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอ...  77  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566   72  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพ...  70  โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2566   63  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   57  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...  56  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566   56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ