ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


ประวัติหน่วยงาน รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย

 1. นายทรงศิลป์  สุจริตกุลปี 2510 - 2511 

 2. นายนิตย์  คูเจริญไพศาล ปี 2512 - 2516 

 3. นายชนินทร  ศรีทองสุข ปี 2517 - 2521 

 4. นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ์ ปี 2521 - 2523 

 5. นายปรีชา  เธียรเจริญ ปี 2523 - 2525 

 6. นายประถม  ทวีศักดิ์ ปี 2525 - 2526 

 7. ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ปี 2526 - 2531 

 8. นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์ ปี 2531 - 2535 

 9. นายวิเชียร  เปล่งฉวี ปี 2535 - 2538 

10. นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย ปี 2535 - 2538 

11. นายอนุสสรณ์  มีวรรณ ปี 2538 - 2540 

12. นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร ปี 2540 - 2544 

13. นายอนุพงษ์  สนิทชน รักษาการแทน ห.สปจ.นค. ปี 2540 - 2544 

 

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย

 1. นายมารุต  ทรัพย์สุขสำราญ ปี 2546 - 2549

 2. นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร ปี 2549 - 2551 

 3. นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ ปี 2551 - 2553 

 4. นายอรรณพ  อิ่มศิลป์ ปี 2553 - 2555

 5. นายสุทัศน์   เผือกจีน ปี 2555 - 2559

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

1. นายอนุพงษ์  สนิทชน  ปี 2559 - 2565

2. นางสาวปวีณา  ผิวขำ  ปี 2565  ถึง ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ...  230   ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2565   87  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมิน...  86  วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอ...  77  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566   72  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพ...  71  โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2566   63  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566   58  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   57  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ