ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ประวัติหน่วยงาน 

งบทดลอง ปี2560

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 623 ครั้ง
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย

 1. นายทรงศิลป์  สุจริตกุลปี 2510 - 2511 

 2. นายนิตย์  คูเจริญไพศาล ปี 2512 - 2516 

 3. นายชนินทร  ศรีทองสุข ปี 2517 - 2521 

 4. นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ์ ปี 2521 - 2523 

 5. นายปรีชา  เธียรเจริญ ปี 2523 - 2525 

 6. นายประถม  ทวีศักดิ์ ปี 2525 - 2526 

 7. ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ปี 2526 - 2531 

 8. นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์ ปี 2531 - 2535 

 9. นายวิเชียร  เปล่งฉวี ปี 2535 - 2538 

10. นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย ปี 2535 - 2538 

11. นายอนุสสรณ์  มีวรรณ ปี 2538 - 2540 

12. นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร ปี 2540 - 2544 

13. นายอนุพงษ์  สนิทชน รักษาการแทน ห.สปจ.นค. ปี 2540 - 2544 

 

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย

 1. นายมารุต  ทรัพย์สุขสำราญ ปี 2546 - 2549

 2. นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร ปี 2549 - 2551 

 3. นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ ปี 2551 - 2553 

 4. นายอรรณพ  อิ่มศิลป์ ปี 2553 - 2555

 5. นายสุทัศน์   เผือกจีน ปี 2555 - 2559

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

1. นายอนุพงษ์  สนิทชน  ปี 2559 - ปัจจุบัน


  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,398)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,320) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,478) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,201) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,166) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,055) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,003) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (986) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (969) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (963) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (918) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (877) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (851) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (808) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (799) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (780) ปลาประจำหน่วยงาน.. (775) วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิช.. (754) งบทดลองเดือนมกราคม 2560.. (745) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (745)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130