ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


ประวัติหน่วยงาน 

งบทดลอง ปี2560


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย

 1. นายทรงศิลป์  สุจริตกุลปี 2510 - 2511 

 2. นายนิตย์  คูเจริญไพศาล ปี 2512 - 2516 

 3. นายชนินทร  ศรีทองสุข ปี 2517 - 2521 

 4. นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ์ ปี 2521 - 2523 

 5. นายปรีชา  เธียรเจริญ ปี 2523 - 2525 

 6. นายประถม  ทวีศักดิ์ ปี 2525 - 2526 

 7. ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ปี 2526 - 2531 

 8. นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์ ปี 2531 - 2535 

 9. นายวิเชียร  เปล่งฉวี ปี 2535 - 2538 

10. นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย ปี 2535 - 2538 

11. นายอนุสสรณ์  มีวรรณ ปี 2538 - 2540 

12. นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร ปี 2540 - 2544 

13. นายอนุพงษ์  สนิทชน รักษาการแทน ห.สปจ.นค. ปี 2540 - 2544 

 

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย

 1. นายมารุต  ทรัพย์สุขสำราญ ปี 2546 - 2549

 2. นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร ปี 2549 - 2551 

 3. นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ ปี 2551 - 2553 

 4. นายอรรณพ  อิ่มศิลป์ ปี 2553 - 2555

 5. นายสุทัศน์   เผือกจีน ปี 2555 - 2559

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

1. นายอนุพงษ์  สนิทชน  ปี 2559 - ปัจจุบัน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร...  213   วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  183  วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดห...  171  วันที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดพิธีร...  156  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565   155  วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค...  155  ในห้วงเดือน มกราคม - เดือน มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื...  133  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  132  วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบ...  130  วันที่ 7- 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย จัดฝึก...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      if-nongkhai@hotmail.co.th   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ