ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ประวัติหน่วยงาน 

งบทดลอง ปี2560

 เผยเเพร่: 2016-12-23  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 743 ครั้ง
 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย

 1. นายทรงศิลป์  สุจริตกุลปี 2510 - 2511 

 2. นายนิตย์  คูเจริญไพศาล ปี 2512 - 2516 

 3. นายชนินทร  ศรีทองสุข ปี 2517 - 2521 

 4. นายพิทยา  เพ็ญนภาภรณ์ ปี 2521 - 2523 

 5. นายปรีชา  เธียรเจริญ ปี 2523 - 2525 

 6. นายประถม  ทวีศักดิ์ ปี 2525 - 2526 

 7. ดร.อุปถัมภ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ปี 2526 - 2531 

 8. นายสมศักดิ์  เจนศิริศักดิ์ ปี 2531 - 2535 

 9. นายวิเชียร  เปล่งฉวี ปี 2535 - 2538 

10. นายชาญชัย  แสนศรีมหาชัย ปี 2535 - 2538 

11. นายอนุสสรณ์  มีวรรณ ปี 2538 - 2540 

12. นายชุติพงค์  ว่องส่งสาร ปี 2540 - 2544 

13. นายอนุพงษ์  สนิทชน รักษาการแทน ห.สปจ.นค. ปี 2540 - 2544 

 

 รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย

 1. นายมารุต  ทรัพย์สุขสำราญ ปี 2546 - 2549

 2. นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร ปี 2549 - 2551 

 3. นายอุดมชัย  อาภากุลอนุ ปี 2551 - 2553 

 4. นายอรรณพ  อิ่มศิลป์ ปี 2553 - 2555

 5. นายสุทัศน์   เผือกจีน ปี 2555 - 2559

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

1. นายอนุพงษ์  สนิทชน  ปี 2559 - ปัจจุบัน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130