ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-07 |  อ่าน: 493 ครั้ง
 

กลุ่มประแมินสภาวะทรัพยากรประมงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเศรษฐกิจและลากถุงแพลงตอนเก็บสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อใช้ประกอบการประเมินศักย์การผลิต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (753)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (727) @fisheries.. (585) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (494) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (493) @Dof.. (471) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (435) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (421) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (413) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (409) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (407) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (403) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (398) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (383) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (379) คำนิยม.. (377) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (366) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (355) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (350) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต.. (340)

    Copyright © 2016-2019 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900