ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-07 |  อ่าน: 745 ครั้ง
 

กลุ่มประแมินสภาวะทรัพยากรประมงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำเศรษฐกิจและลากถุงแพลงตอนเก็บสัตว์น้ำวัยอ่อน เพื่อใช้ประกอบการประเมินศักย์การผลิต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,222)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,019) @fisheries.. (926) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (915) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (831) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (773) @Dof.. (765) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (745) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (725) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (684)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900