ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-22  |   ข่าววันที่: 2017-05-22 |  อ่าน: 774 ครั้ง
 

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือเครื่องยนต์และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI) ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอส ห้วงที่๑ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และห้วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดระยอง

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,222)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,020) @fisheries.. (926) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (916) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (831) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (774) @Dof.. (765) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (745) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (725) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (685)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900