ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-22  |   ข่าววันที่: 2017-05-22 |  อ่าน: 573 ครั้ง
 

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือเครื่องยนต์และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI) ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน ๑๐ ตันกรอส ห้วงที่๑ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และห้วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดระยอง


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (970)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (862) @fisheries.. (709) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (650) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (641) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (594) @Dof.. (590) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (573) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (553) คำนิยม.. (532) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (531) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (523) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (516) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (508) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (500) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (495) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (485) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (477) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (473) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (439)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900