สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในการศึกษาแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลเชิงพื้นที่

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง


สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในการศึกษาแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลเชิงพื้นที่ 

กิจกรรม


วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจัาหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในการศึกษาแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลเชิงพื้นที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!