อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |   ข่าววันที่: 2017-02-21 |  อ่าน: 398 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเข้ารับการอบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล (รุ่นที่1) ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (886)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (804) @fisheries.. (640) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (585) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (582) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (552) @Dof.. (531) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (508) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (490) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (472) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (471) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (471) คำนิยม.. (461) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (454) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (449) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (441) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (435) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (423) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (421) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (398)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900