อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |   ข่าววันที่: 2017-02-21 |  อ่าน: 365 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเข้ารับการอบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล (รุ่นที่1) ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (794)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (750) @fisheries.. (601) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (526) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (506) @Dof.. (495) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (461) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (439) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (435) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (434) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (423) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (421) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (419) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (403) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (402) คำนิยม.. (397) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (386) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (385) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (365) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต.. (357)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900